Geachte woordvoerders Binnenlandse Zaken,

Op 16 november a.s. kunt u inbreng leveren op het wetsvoorstel versterken participatie op decentraal niveau (36 210). De VNG heeft in een eerder stadium positief gereageerd op het wetsvoorstel tijdens de consultatieronde. Deze reactie is desgewenst hier te vinden. Wij willen de kansen die dit wetsvoorstel kan bieden optimaal benutten, daar is gepaste ondersteuning voor gemeenten voor nodig.