Geachte woordvoerders milieu van de commissie Infrastructuur en Waterstaat en veiligheid van de commissie Veiligheid en Justitie,

In januari 2022 hebben de Kamerleden de heer Klaver (GroenLinks) en mevrouw Ouwehand (Partij voor de Dieren) een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat voorziet in de introductie van een algemeen vuurwerkverbod voor consumenten. Tot 17 maart heeft u de gelegenheid schriftelijk te reageren bij de commissie Infrastructuur en Waterstaat op het wetsvoorstel.
Graag geven wij u het standpunt van gemeenten mee ten behoeve van uw voorbereiding.