Geachte woordvoerders mobiliteit en milieu,

Op woensdag 16 februari spreekt u met de nieuwe bewindspersonen over de hoofdlijnen van Infrastructuur en Waterstaat. De hoofdlijnenbrief is nog niet gepubliceerd, maar op basis van wat er in het coalitieakkoord staat geschreven over mobiliteit en milieu, delen wij graag enkele aandachtspunten met u.