Geachte woordvoerders Binnenlandse Zaken,

Op woensdag 6 september voert u een belangrijk debat over Versterking Lokaal Bestuur. Naast enkele specifieke onderwerpen gaat dit debat over hoe het lokale bestuur een sterke overheidslaag kan zijn en blijven. Wij geven u daarom graag een beeld van hoe het lokale bestuur de samenwerking met het rijk heeft ervaren de laatste jaren. We gaan daarbij in op de disbalans tussen taken en middelen en over de afstemming met het kabinet over de gemeentefinanciƫn. De Actieagenda Sterk Lokaal Bestuur en de Code Interbestuurlijke Verhoudingen vormen de basis voor een goed functionerende lokale overheid. We vragen ons echter steeds vaker af of het rijk die basis wel naleeft. Vlak voor een nieuwe formatie hebben gemeenten behoefte aan concrete stappen.