Ledenbrief nummer
TIP/U201800785

Geachte mevrouw Van Ark, geachte heer Dekker,

Op 4 juli 2018 kregen wij van u het verzoek tot een bestuurlijke reactie op het concept wetsvoorstel adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind. Hierbij voldoen wij graag aan uw verzoek. In deze brief en bijlage reageren wij eerst fundamenteel op het brede stelsel van beschermingsbewind en schuldhulpverlening en daarna op hoofdlijnen op het concept wetsvoorstel, waarbij we ingaan op de aandachtspunten die nodig zijn voor het doen slagen van het adviesrecht in de praktijk. Op grond van input van onze leden geven we u een aantal aandachtspunten mee voor de nadere uitwerking met als gezamenlijk doel om:

  • enerzijds in goede samenspraak tussen rechtbanken, bewindvoerders en gemeenten te komen tot de best passende dienstverlening voor kwetsbare inwoners met financiĆ«le problemen en;
  • anderzijds het adviesrecht haalbaar en (financieel) uitvoerbaar te laten zijn zodat onze leden het passende aanbod kunnen bieden aan hun inwoners.