Ledenbrief nummer
ECSD/U201601270

Geachte mevrouw Klijnsma,

Hartelijk dank voor het toezenden van het concept wetsvoorstel Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. VNG en Divosa zijn namens, en samen, met een aantal gemeenten al langere tijd in gesprek met uw ministerie en andere stakeholders over het vereenvoudigen van de beslagvrije voet. Wij geven dan ook graag een reactie op het door u geleverde concept wetsvoorstel.