Ledenbrief nummer

Lbr. 20/027

Hierbij ontvangt u een VNG-ledenbrief over de activiteiten van de visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein. Vanwege de verlenging van de activiteiten van deze visitatiecommissie wordt u gewezen op de mogelijkheid om uw gemeente - alsnog - aan te melden voor een visitatietraject.