Maak van de Participatiewet een échte participatiewet. Gemeenten willen graag dat iedereen mee kan doen en dat er geen mensen met een uitkering langs de kant staan. De structuur en invulling van de wet sluit op dit moment echter niet aan op de aannames en doelstellingen van de Participatiewet. Niet iedereen in de bijstand kán namelijk (direct) aan het werk. Voor een relatief grote groep is andere vorm van begeleiding en ontwikkeling nodig dan bemiddeling naar werk. De intentie van het concept wetsvoorstel voor een passend aanbod zou een goede stap in de richting van een échte participatiewet kunnen zijn. Maar dan zijn daar wel de juiste randvoorwaarden en financiële middelen voor nodig.