Ledenbrief nummer
Lbr. 19/069 LOGA 19/068

Met deze brief informeren wij u over de wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen per 1 oktober 2019, per 1 januari 2020, 1 juli 2020 en 1 oktober 2020. Deze wijzigingen zijn het gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Gemeenten 2019-2020.

De CAR is voor het jaar 2019 voor iedereen van toepassing. De CAR blijft van toepassing voor de veiligheidsregios in verband met het uitstel van de Wnra.

In deze brief staat de uitwerking van de afspraken over:

  • de generieke salarisverhoging overeengekomen van 3,25% per 1 oktober 2019, 1,0% per 1 januari 2020, 1,0% per 1 juli 2020 en 1,0% per 1 oktober 2020.
  • de eenmalige uitkering van €750,- voor medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn.
  • het vervallen van de voorwaarden van de werkgeversbijdrage ziektekostenverzekeringen.