Ledenbrief nummer
Lbr. 20/071

Vanaf 2021 komt uitvoeringsbudget beschikbaar voor de uitvoering van Lokale Preventieakkoorden. De SPUK-regeling van het ministerie van VWS wordt in november 2020 gepubliceerd. Vanaf medio januari 2021 kunnen gemeenten een aanvraag indienen voor het uitvoeringsbudget. Gemeenten die nog geen preventieakkoord hebben kunnen nog ondersteuningsbudget aanvragen bij het ondersteuningsteam lokale preventieakkoorden van de VNG.