Ledenbrief nummer
Lbr. 21/044 LOGA 21/05

In het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht uit 2017 (hierna: Akkoord) zijn per 1 januari 2018 afspraken gemaakt over de toekenning van een bruto compensatie voor de verhoging van de AOW-leeftijd.

Recent zijn nadere afspraken gemaakt over deze compensatie. De compensatie is onder andere gewijzigd van een bruto compensatie in een netto compensatie (zie LOGA-brief d.d. 8 maart 2021 met kenmerk Lbr. 21/017). Om landelijk eenzelfde uitvoering te bewerkstelligen zijn aanvullende uitvoeringsafspraken gemaakt.

In deze brief treft u deze uitvoeringsafspraken aan.