Ledenbrief nummer
Lbr. 19/108

De voor de eerste 2 weken van januari geplande aanlevering van alle gegevens aan het CAK door gemeenten voor de invoering van het abonnementstarief wordt uitgesteld. Het besluit is nu genomen om de aanlevering en invoering meer geleidelijk te laten plaatsvinden. De reden is dat de ICT systemen bij het CAK nog onvoldoende zijn getest om een geruisloze overgang voor cliënten te kunnen garanderen. Een volledige overgang per 1 januari 2020 is niet verantwoord. Hoe vervelend ook. Het is nadrukkelijk nu een keuze voor zorgvuldigheid en voor een situatie die het minste risico geeft op fouten.

Dat betekent dat u de gegevens (de startberichten) voor de invoering van het abonnementstarief niet kunt aanleveren in de eerder geplande periode van 2 tot en met 15 januari 2020. Als VNG betreuren wij deze ontwikkeling, maar vinden dit gezien de huidige stand van zaken bij het CAK de meest verstandige keuze. Half januari komt - in overleg met gemeenten – vanuit het CAK meer duidelijkheid over een nieuw moment voor de initiële aanlevering. Het CAK informeert de bestaande cliënten in januari. Gemeenten wordt gevraagd om de nieuwe cliënten te infomeren over hoe het met de eigen bijdragen gaat in de eerste maanden van 2020.

De VNG informeert u via deze ledenbrief over de gevolgen van het uitstel. Het ministerie van VWS heeft een kamerbrief gestuurd over de ontwikkelingen. U vindt de brief op de site van de Tweede Kamer.