Ledenbrief nummer

Lbr. 23/040

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor de Najaars Algemene Ledenvergadering (Najaars ALV) van vrijdag 1 december 2023, 13.00-15.00 uur, in het Beatrix Theater in Utrecht. Deze Najaars ALV maakt deel uit van de bredere VNG Bestuurdersdag, die start om 9.30 uur met een duiding van de uitslag van de Tweede kamer-verkiezingen door André Krouwel, onder meer oprichter van Kieskompas. Daarna zijn er inhoudelijke deelsessies en volgt na de lunch de Najaars ALV. Meer informatie over de  Bestuurdersdag vindt u hier: https://bestuurdersdag.vngconnect.nl/

U bent van harte welkom bij de Najaars ALV en de Bestuurdersdag! 

In deze ledenbrief geven wij u een toelichting op:

U kunt statutair tot uiterlijk maandag 20 november a.s. 13.00 uur, amendementen op voorstellen indienen. We vragen u nadrukkelijk om ook eventuele moties uiterlijk op deze datum in te dienen, zodat het VNG-bestuur tijdig preadviezen kan vaststellen en de leden hun standpuntbepaling kunnen voorbereiden. We zijn u bij voorbaat dankbaar en u kunt voor vragen hierover altijd contact opnemen met de VNG-medewerkers.