Geachte woordvoerders Digitale Zaken,

U heeft tot donderdag 7 oktober om een schriftelijke inbreng te leveren op de wetswijziging Wet Digitale Overheid (novelle). De VNG is vooraf betrokken geweest bij de totstandkoming van deze novelle en we willen daarom alleen twee opmerkingen maken over onze uitvoeringstoetsen. Daarnaast hebben wij bedenkingen over de toezichtrol van provincies die in de WDO wordt beschreven. Wij vragen u dit mee te nemen bij uw inbreng.