Geachte woordvoerders ondermijning en milieu,

Afgelopen 28 maart informeerde minister Grapperhaus, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat, uw Kamer over zijn toezegging met een structurele oplossing voor het drugsafvalprobleem te komen. Kort gezegd komt de oplossing van de minister op het volgende neer: drugsafvaldumpingen zijn een lokale aangelegenheid waarvoor de gemeenten en provincies de verantwoordelijkheid dragen, maar uit coulance biedt het Rijk 200.000 euro om de komende twee jaar te overbruggen. Provincies en gemeenten kunnen deze twee jaar benutten om zelf met een financieringsoplossing te komen.