Ledenbrief nummer

Lbr. 22/046 LOGA : 22/04

Adviezen werkgroepen Hybride werken en Bovenwettelijke sociale zekerheid

De partijen in het LOGA hebben het advies van zowel de werkgroep Hybride werken (Thuiswerken) als het advies Bovenwettelijke sociale zekerheid in ontvangst genomen en hebben vastgesteld dat beide werkgroepen hiermee uitvoering hebben gegeven aan hun opdracht.

De bij de cao betrokken werkgeversverenigingen (VNG en WSGO) en vakbonden (FNV, CNV en FDO-MHA) zullen beide adviezen betrekken bij het overleg over de volgende cao (2023).