Ledenbrief nummer
Lbr. 22/064

Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand treft u de publicatie 'STIP op de horizon voor gemeentelijke cao’s'aan. Deze publicatie is tot stand gekomen als één van de prioriteiten uit het CvA meerjarenbeleidsplan 'Trots” 2019-2022'. Het geeft richtinggevende uitgangspunten voor een lange termijn arbeidsvoorwaardelijke koers voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO.