In de week van 2 november behandelt u de begroting van Economische zaken en Klimaat. De VNG wil graag vier punten van gemeenten onder uw aandacht brengen.

 1. Groeifonds
  Investeer met het Groeifonds in de (regionale) economie van de toekomst.
 2. Aanbesteden
  Stimuleer een betere aanbestedingspraktijk tussen gemeenten en het bedrijfsleven.
 3. De SDE++ in relatie tot de RES projecten
  De SDE++ moet RES projecten steunen.
 4. Postcoderoosregeling
  Het moet voor lokale burgercoöperaties rendabel blijven gezamenlijk te investeren in duurzame projecten.