Geachte dames en heren,

In vervolg op mijn vorige mail waarin ik met het oog op het debat morgen aandacht vroeg voor de gevolgen van de vergrijzing, wil ik u hierbij nadere informatie bezorgen over een door EenVandaag gehouden enquête onder gemeenten én onder gebruikers over het Abonnementstarief in de Wmo.