Ledenbrief nummer

Lbr. 21/072

Een betrouwbare en veilige overheid vraagt om gedegen beveiliging van de informatie en bescherming van de privacy binnen de gemeentelijke informatiehuishouding. Inwoners vertrouwen ons immers hun identiteit- en persoonsgegevens toe. Veel incidenten kunnen voorkomen worden door het ‘eigen huis op orde’ te hebben en te houden. Dat vraagt om permanente en bestuurlijke aandacht.