Zes aandachtspunten van de VNG in een positionpaper t.b.v. begrotingsbehandeling BZK van 12 november 2018.