Ledenbrief nummer

Lbr. 19/003

De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 23 vacatures in het bestuur, negen commissies en twee colleges. We nodigen alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden van harte uit om zich kandidaat te stellen voor een of meerdere vacatures!

Het gaat in deze vacatureronde om vacatures die zijn ontstaan sinds de benoeming van bestuurs- en commissieleden in de Buitengewone ALV van 30 november 2018 en om vacatures die eerder zijn vrijgehouden in verband met de raadsverkiezingen voor herindelende gemeenten in november 2018. Vanwege de herindeling van een groot deel van de gemeenten in de provincie Groningen is er daarbij voor gekozen om lokale bestuurders uit de herindelende gemeenten en uit alle andere Groningse gemeenten nog niet mee te nemen in de vacatureronde in het voorjaar van 2018.

Gelet op het uitgangspunt dat iedere provincie in het bestuur en alle commissies is vertegenwoordigd streven wij ernaar in het bestuur en in iedere commissie minimaal één bestuurder uit de provincie Groningen worden opgenomen.

Aanmelding kandidaten:

  • U kunt zich kandidaat stellen voor de vacatures in bestuur, commissies en colleges tot uiterlijk donderdag 7 februari 2019 vóór 12.00 uur
  • Op de website https://governance.vng.nl/ kunt u zich registreren als kandidaat en aangeven naar welke vacatures uw belangstelling uitgaat.

Bijlage

Algemene profielschetsen