Overzicht profielschetsen

U kunt via deze pagina naar de toelichting op de bestuurlijke inrichting van de VNG en de algemene profielschets met de vereisten voor alle leden van bestuur, vaste beleidscommissies en colleges. Daarnaast vindt in de specifieke profielschetsen de punten die aanvullend per vacature gelden.

Ook als in uw gemeente nog geen college is gevormd, vragen wij u om u alvast onder voorbehoud kandidaat te stellen. Als u niet wordt benoemd kunt u uw kandidatuur tot uiterlijk 4 juli a.s. intrekken.