Ledenbrief nummer

Lbr. 22/052

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Sinds september 2020 ondersteunen gemeenten op verzoek van het kabinet de tienduizenden ouders die zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/ Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Gemeenten bieden brede ondersteuning op de vijf leefgebieden (huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen) aan alle mogelijk gedupeerden die zich aanmelden. Meer achtergrondinformatie over de rol van gemeenten bij ondersteuning kunt u vinden op de VNG-website.

In deze brief brengen we u op de hoogte van de wijzigingen die in het herstelproces zijn aangebracht n.a.v. de herijking.