Ledenbrief nummer
Lbr. 21/025

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de opening van de buitenschoolse opvang, nieuw onderzoek van AEF naar de financiële consequenties van corona in Q1 en Q2 2021, verdeling en verwerking van eerder toegezegde coronacompensatie, gevolgen van coronacompensatie voor de verantwoording over 2020 en de VNG Dialoog in coronatijd van 22 april a.s. die dit keer is gewijd aan bezoekersmanagement in de openbare ruimte.