Ledenbrief nummer

Lbr. 23/011 LOGA 23/01

Deze brief geeft uitleg over de uitvoering van nieuwe cao-artikelen:

 1. Vergoeding hybride werken
 2. Verlof en vitaliteit:
  • De extra vakantiedag en Bevrijdingsdag
  • De uitbreiding van de mogelijkheid om vakantie-uren te kopen
  • RVU
 3. Bovenwettelijke sociale zekerheid:
  • Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid
  • Het ‘derde ziektejaar’
  • Bijdrage aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 4. Ouderschapsverlof en onbetaald ouderschapsverlof
  • Nieuwe regels betaald ouderschapsverlof
  • Nieuwe regels onbetaald Wazo-verlof
  • Nieuwe regels onbetaald verlof
 5. Overzicht aanpassingen cao met artikel en ingangsdatum

De cao-artikelen worden gepubliceerd in de nieuwe cao, op vng.nl, wsgo.nl en caogemeenten.nl.
Over de afspraken over salaris ontvangt u een aparte brief.