Ledenbrief nummer
Lbr nr. 21/017 LOGA 21/001

In het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht uit 2017 (hierna: Akkoord) zijn per 1 januari 2018 afspraken gemaakt over de toekenning van een bruto compensatie voor de verhoging van de AOW-leeftijd.

Onlangs zijn nadere afspraken gemaakt over deze compensatie. De compensatie is gewijzigd van een bruto compensatie naar een netto compensatie.Ter voorkoming van RVU-boetes zijn eveneens afspraken gemaakt.