Ledenbrief nummer

Lbr. 18/076

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een motie over het onderwerp plastic afval ingediend voor de Buitengewone ALV van 30 november a.s. Het VNG bestuur heeft een positief preadvies uitgebracht op deze motie, die u als bijlage bij deze ledenbrief aantreft.

Er zijn geen andere moties of amendementen ingediend.