Ledenbrief nummer

Lbr. 22/009

Aanleiding

De Omgevingswet treedt op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 in werking. Deze wet heeft ingrijpende gevolgen voor de legesverordening. De VNG stelt daarom een nieuwe Model Verordening leges beschikbaar. Deze modelverordening is afgestemd met een landelijke werkgroep en met een werkgroep van omgevingsdiensten voor de ‘milieuleges’, en wordt dus breed gedragen.

Op 30 maart 2021 hebben wij al een werkmodel gepubliceerd, zodat gemeenteambtenaren met de verordening aan de slag konden. De modelverordening die nu voorligt is aangepast naar aanleiding van vragen of opmerkingen van gemeenten en door voortschrijdend inzicht.