Ledenbrief nummer
Lbr. 17/022

Er is een nieuw model Archiefverordening 2017, een model Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer en een model Beheerregeling informatiebeheer.

De modellen zijn opgesteld conform de uitgangspunten van de heersende wetgevingsleer en aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving. In onze ledenbrief lichten we een en ander toe en gaan we in op de wijze van implementatie.