Het VNG bestuur heeft recent gesproken over lokale politieke partijen en het toekomstige voorstel Wet politieke partijen (Wpp). Gezien het belang van dit onderwerp bieden wij u graag het advies aan van het door het VNG bestuur ingestelde Expertiseteam lokale politieke partijen: “Gelijke monniken, gelijke kappen: Weg met het onderscheid tussen lokale en landelijke politieke partijen”.

Volledige brief