Geachte mevrouw Ollongren,

U heeft een toezegging aan de Tweede Kamer gedaan om de leden een dezer dagen te informeren over de voortgang van het voorstel Wet politieke partijen (Wpp). Wij bieden u daarom graag het advies van het door het VNG bestuur ingestelde Expertiseteam lokale politieke partijen aan: “Gelijke monniken, gelijke kappen: Weg met het onderscheid tussen lokale en landelijke politieke partijen”.