Ledenbrief nummer
Lbr. 21/066 LOGA 21/06

Deze brief gaat in op de nieuwe Netto FLO-spaarregeling ter vervanging van de gemeentelijke levensloopregeling FLO-overgangsrecht (hoofdstuk 9e CAR-UWO).

Bijlage(n)