Geachte dames en heren,

Op 14 juni debatteert u met minister van Engelshoven over cultuur en corona. Vanuit de VNG willen we drie zaken onder uw aandacht brengen:

  1. Steunmaatregelen via gemeenten hebben effect gehad;
  2. Heb oog voor de culturele sector in het openingsplan;
  3. Taskforce Stedelijke Cultuurregio – betrek VNG om te zorgen dat hele land bestreken wordt.