Geachte Staatssecretaris van Ooijen,

Vrijdag 1 september behandelt uw ministerraad de begroting 2024, waarin ook de integratie uitkering aan gemeenten voor beschermd wonen is opgenomen. Wij hebben begrepen dat de indexatie voor volumestijging dit jaar, anders dan alle voorgaande jaren, niet wordt toegepast. Wij willen er bij u op aandringen dit besluit te heroverwegen. Hieronder lichten wij deze oproep en onze bezwaren graag toe.