Geachte woordvoerders Binnenlandse Zaken,

Op woensdag 25 mei staat de plenaire behandeling van het Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers (35 298) in uw agenda. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Griffiers en de Unie van Waterschappen hebben zorgen over het wetsvoorstel. De VNG heeft al meerdere keren haar mening kenbaar gemaakt bij uw Kamer over de voorgenomen afschaffing van de rekenkamerfunctie. Wij pleiten voor het behoud van de mogelijkheid tot het inrichten van een rekenkamerfunctie door gemeenten en waterschappen en wijzen de verplichting tot rekenkamers met alleen externe leden af.