Geachte dames en heren,

Maandag 3 juli vindt het wetgevingsoverleg over de Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen en de zorgplicht voor gemeenten (36373) plaats.

Gemeenten en onderwijs kunnen de vraag naar nieuwkomersonderwijs niet meer aan. Op dit moment zitten ongeveer 4.000 kinderen thuis door gebrek aan personeel, gebrek aan onderwijshuisvesting en door het vele verhuizen van de kinderen. Dit is een onacceptabele situatie.