Geachte dames en heren,

Op 7 november behandelt u de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (36200 VI), begrotingsdeel migratie.

Gemeenten zien zich geconfronteerd met forse opgaven: de aanhoudende opvangcrisis, gestaag toenemende aantallen ontheemden uit Oekraïne, grote krapte op de woningmarkt, capaciteitsproblemen bij gemeenten en schaarste op het gebied van o.a. onderwijs, inburgering, jeugdzorg en de openbare orde en veiligheid. Wij constateren dat hierop beperkte integrale sturing vanuit het rijk is, terwijl in gemeenten alle stromen samenkomen. Wij voorzien dat we volgend jaar minimaal 150.000 mensen moeten opvangen, mogelijk oplopend tot 200.000. Een dergelijke taak kan alleen uitgevoerd worden als alle overheidslagen samenwerken en hun verantwoordelijkheid pakken.