Geachte dames en heren,

A.s. donderdag 16 december debatteert u met staatssecretaris Van Huffelen over de Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagen. Nadat het kabinet deze zomer heeft geconstateerd dat de aanpak van de hersteloperatie toeslagen niet goed loopt, heeft de afgelopen maanden een herijking plaatsgevonden van deze operatie. Een belangrijke oplossingsrichting is een grotere rol voor gemeenten. De VNG is hier positief over, zo bleekt tijdens de bestuursvergadering van 9 december.

N.B. debat is verschoven naar 19 januari 2022.