Geachte dames en heren,

Woensdag 7 december debatteert u met staatssecretaris Van Ooijen over maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Wij brengen de volgende punten bij u onder de aandacht:

  1. Plan van Aanpak dakloosheid
  • De VNG steunt het plan.
  • Er zijn echter factoren die het doel van het Plan tot 2030 kunnen frustreren. Daarom moeten we op weg naar 2030 in de gaten houden hoe de realisatie van het Plan van Aanpak loopt. Op grond daarvan moeten we bereid zijn de doelen of de weg er naartoe aan te passen.
  1. Beschermd Wonen & Woonplaatsbeginsel
  • Wij roepen u bij de staatssecretaris aan te dringen op spoedige indiening van het wetsvoorstel Woonplaatsbeginsel en vervolgens op een spoedige behandeling in de beide kamers, zodat invoering per 1 januari 2024 haalbaar is en gemeenten niet nogmaals geconfronteerd worden met uitstel.