Geachte dames en heren,

Woensdag 27 september debatteert u met demissionair minister Van Gennip over Inburgering en Integratie. Vanuit de VNG vragen we uw aandacht voor vier onderwerpen:

  1. De structurele financiële middelen voor de Inburgeringswet zijn ontoereikend voor gemeenten;
  2. Zet de ingeslagen weg om de wet te verbeteren voort, zoals bij financieel ontzorgen;
  3. Ruim belemmeringen voor een vroege start van inburgeringstrajecten op;
  4. Adresseer zorgen over twee specifieke groepen inburgeraars