Geachte dames en heren,

Donderdag 6 oktober debatteert u met minister Schouten over het Armoede- en schuldenbeleid. Vanuit de VNG willen we twee onderwerpen bij u onder de aandacht brengen:

  • Koopkrachtmaatregelen – blijf niet in de crisisstand hangen
  • Rapport 'Zelfstandigen over de drempel' van de Nationale Ombudsman