Geachte mevrouw Tielen,

Op 2 februari 2021 spreekt u staatssecretaris Van Huffelen over de initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen. Op maandag 14 december 2020 heeft staatssecretaris Van Huffelen de eindrapportage met Alternatieven voor het Toeslagenstelsel naar de Tweede Kamer verzonden. Met een VNG-delegatie hebben wij in Bestuurlijke Overleggen met de staatssecretaris hierover van gedachten gewisseld. Wij hebben de randvoorwaarden, leidende principes en zorgpunten voor de alternatieven voor het Toeslagenstelsel stevig benadrukt en zullen dat blijven doen om te zorgen dat vernieuwingen ook verbeteringen worden voor onze inwoners.