Ledenbrief nummer
TISB/U201900731

Geachte leden van de commissie SZW,

Op 10 oktober spreekt u met staatssecretaris van Ark over het armoede- en schuldenbeleid. Divosa en de VNG vragen uw speciale aandacht voor de volgende punten:

 • Er zijn maatregelen nodig om (lage) middeninkomens niet in armoede te laten vervallen;
 • U kunt de staatssecretaris bevragen op de quick wins van het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar vereenvoudiging van het toeslagenstelsel;
 • Schuldhulpverlening heeft snelheid in trajecten nodig door:
  • eenvoudige en snelle toegang tot klantgegevens voor schuldhulpverleners.
  • een maximale reactietermijn voor schuldeisers voor een schuldregeling.
  • centrale registratie van schulden van alle schuldeisers.
  • ruimte en tijd voor gemeenten om innovatieve methoden te starten en uit te breiden om bijvoorbeeld jongeren snel te begeleiden naar een schuldenvrije toekomst
 • De schuldenberg kan worden teruggedrongen door van overheidsvorderingen de boetes en verhogingen te laten vervallen bij mensen die aantoonbaar niet kunnen betalen.