Geachte dames en heren,

Op 10 december 2020 om 14.00 uur is voor u de deadline voor het leveren van een inbreng voor het verslag over het wetsvoorstel Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19 (hierna: Tijdelijke wet). De VNG, de NVVB en het NGB willen graag de volgende punten onder uw aandacht brengen, zodat u dit desgewenst kunt betrekken bij uw inbreng over dit wetsvoorstel.