Ledenbrief nummer
Lbr. 14/026

Samenvatting
Middels deze brief willen wij u een overzicht geven van wat de VNG doet om gemeenten te ondersteunen. De beschreven acties van de VNG richten zich allen op het waarborgen van de continuïteit van zorg.

Voor een breed overzicht van de stand van zaken en praktische oplossingen is het Regieberaad Transitie Jeugd opgericht.

Voor de gemeenten zijn er het nieuw opgerichte Ondersteuningsteam Decentralisaties (OTD), de ondersteuningsprogramma’s AMHK en Inkoop J-GGZ en de focuslijst van de VNG. De focuslijst biedt antwoord op de vraag: wat moet er minimaal op orde zijn?

De nieuw opgerichte Transitieautoriteit Jeugd zal de continuïteit van de zorg waarborgen door ervoor te zorgen dat essentieel zorgaanbod beschikbaar blijft.

De VNG zal niet alleen u maar ook alle andere belanghebbenden periodiek informeren over de voortgang.

Bijlage(n)