Ledenbrief nummer
Lbr. 20/024

Gemeentelijke informatie over de aanpak van de coronacrisis is van grote waarde om te behouden. Wijs de coronacrisis aan als een 'archief Hotspot' om tijdelijk te bewaren informatie in dit kader alsnog permanent te bewaren. Maak duidelijke afspraken over de archivering van audiovisuele verslagen met leveranciers van raadsinformatiesystemen. Binnen de gemeente moeten griffie, DIV, juridische zaken en archivaris samenwerken om de archivering te borgen.