Ledenbrief nummer
Lbr. 22/036

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Ondanks het grote woningtekort staan nog te veel panden langdurig leeg. Veel gemeenten pakken leegstand aan. Onder meer om extra woonruimte te creëren. Eind 2020 heeft de VNG de model leegstandverordening geactualiseerd en de handreiking “Leegstand te lijf 2.0: Met speciale aandacht voor winkels en kantoren” uitgebracht. De handreiking is nu aangevuld met “Leegstand te lijf 2.0: Woningen en agrarisch vastgoed”. Wij attenderen u op deze nieuwe handreiking en wijzen op de mogelijkheden die bijvoorbeeld de leegstandverordening biedt in de gemeentelijke aanpak.