Ledenbrief nummer
Lbr. 17/066

De VNG wil namens gemeenten op korte termijn om de tafel met het Rijk, het Openbaar Ministerie en de politie om gezamenlijk te werken aan de experimenten met gedoogde teelt van cannabis. 

De gemeenten willen verschillende soorten experimenten, een goede spreiding over het land en sluitende afspraken over de veiligheid. Dit is noodzakelijk opdat de experimenten écht gaan bijdragen aan het verbeteren
van veiligheid en volksgezondheid bij cannabisteelt en -verkoop.

De experimenten moeten de veiligheid in gemeenten verbeteren en de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van cannabis verminderen en de criminaliteit buiten de deur houden.
Dit zijn de drie pijlers van modernisering van het cannabisbeleid die gemeenten al jarenlang bepleiten.