Ledenbrief nummer

Lbr. 22/033

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Nu het kabinet heeft besloten zelf het risico te dragen voor de extra bezuiniging van € 511 miljoen op de jeugdhulp, is ruimte ontstaan voor een doorstart van de hervormingsagenda jeugd.

Ten behoeve van de voortvarende invulling van deze doorstart volgen hierna:

  1. Vooraf: 7 jaar decentralisatie jeugdhulp
  2. Korte terugblik op de voorgeschiedenis van de hervormingsagenda
  3. Toelichting op het besluit van het kabinet om het risico voor de extra bezuiniging op zich te nemen
  4. Plannen voor de doorstart van de hervormingsagenda jeugd
  5. Overzicht van initiatieven die de VNG vooruitlopend op de hervormingsagenda al heeft ontplooid